İdari Birimler

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.
PERSONEL ŞUBE
SATIN ALMA
TAŞINIR KAYIT KONTROL
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
MUTEMETLİK
TİG
TAHAKKUK
ARŞİV
FATURALAMA
BİLGİ İŞLEM
HASTA HAKLARI
ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ
EĞİTİM
TEMİZLİK HİZMETLERİ