ÖNCELİKLİ HASTALAR

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.
ÖNCELİKLİ HASTA LİSTESİ

1) Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi
müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar),
2) Engelli Hastalar,
3) Hamileler,
4) Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler ile aileleri,
5) 65 yaş üstü yaşlılar,
6) Yedi yaşından küçük çocuklar,
7) Öncelikli olarak garnizon dışından şevkle gelenler olmak üzere, hizmetteki TSK, J.Gn.K.lığı
ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler,
8) Emekli TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler,